Värmepumpar

Att installera en värmepump är en klok investering, oavsett om det är bergvärme, jordvärme, luft/luftvärme eller luft/vattenvärme. Den sänkning av uppvärmningskostnad som en värmepump ger kommer över tid att betala tillbaka hela investeringskostnaden - man brukar räkna med att återbetalningstiden ligger på någonstans mellan 5 och 10 år för en värmepump.

Värmepumpen använder i ungefärliga tal 1 del elenergi för att utvinna 3 - 6 delar solenergi (beroende av vilken produkt man väljer).

Alla högkvalitativa värmepumpar är utrustade med en elpatron som kan ge extra tillskott under riktigt kalla vinterdagar och som en extra säkerhet.

Vi på Stora Mellby Rör har lång erfarenhet av att installera värmepumpar och hjälper dig gärna med den lösning som är mest effektiv för just ditt hus, allt från bergvärme & jordvärme till luft/luftvärme, luft/vattenvärme & frånluftstsvärme. Vi utför även större installationer i t.ex. hyreshus, skolor, industrier och flygplatser.

Våra tekniker är certifierade för kylanläggningar.


Det finns fyra grundtyper av värmepumpar
Luft/luft hämtar energi från utomhusluften och omsätter den till varmluft. Kan inte producera varmvatten. Bör ses som ett komplement till annan uppvärmning.

Luft/vatten omsätter energi från utomhusluften till värme åt bostadens vattenburna värmesystem (element eller golvvärme). Modellen kan även producera varmvatten. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten hämtar energin från berggrunden, marken eller sjöbotten via en vätska som cirkulerar i en slinga. Värmen överförs sedan till husets vattenburna värmesystem. Modellen kan även producera varmvatten. Är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Frånluft återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet. Den kan göra besparingsinsatser och kan var ett alternativ vid nybyggnation av villa.

Livslängd och skötsel
Livslängden på en värmepump varierar mellan olika modeller och märken, men generellt ska en luft/vatten- eller vätska/vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år.

En stor fördel med värmepumpen är att den behöver minimalt med skötsel och underhåll. Om den installeras korrekt ska du nästan kunna glömma bort att du har den - den ska fungera varje dag året runt, medan du har det varmt och bekvämt i hemmet.

Service av värmepumpen
Vi tar hand om din värmepump - oavsett märke. Med rätt underhåll fortsätter den att gå, år efter år.

Värt att notera: Med hjälp av ett extra tillbehör kan vissa värmepumpar även producera komfortkyla.