Vattenfelsbrytare

Det kan räcka med en kran som droppar. Ett vred som inte är tätt eller en gammal vattenmätare i ett trångt utrymme. Det finns många dolda källor som ökar risken för läckage och vattenskador. När en läcka uppstår är det viktigt att stoppa vattenflödet så snabbt som möjligt.