Allmän info

Stora Mellby Rör AB grundades 1944 av Karl-Erik Andersson. Ursprunglig verksamhetsidé var att göra installationer av centralvärme hos lantbrukare samt installationer av vatten i ladugårdar. Plåtslageri ingick i verksamheten men avvecklades med tiden.

Under åren som gått har verksamheten självklart förändrats. På 60- och 70-talet blev  vatten- och sanitetsarbete (VS) vid nyproduktion av villor och installation av oljeeldning  nya ben att stå på. 80-talet utmärktes av värmepumpens intåg på marknaden.

1976 ändrades ägarbilden då Karl-Erik sålde delar av företaget till 17 av de anställda. 1986 drog han sig tillbaka helt och vi blev totalt 25 delägare med lika stora ägarandelar. 1994 bildades Alingsås Rör AB som ett dotterbolag och 2003 öppnades en filial i Trollhättan, sedan 2010 Stora Mellby Rör i Trollhättan AB. Företaget ägs idag i sin helhet av ett 30-tal av de anställda.  

1978 var vi med och startade branschorganisationen REKO. Genom en sammanslagning mellan REKO och Comfort under 2006 är vi nu med i Sveriges i särklass största och mest heltäckande aktör inom VVS-installation.

Idag är vi ett modernt VS-företag med totalt ett 40-tal anställda. Våra montörer är utbildade rörinstallatörer med stor kunskap och erfarenhet. Alla är certifierade och utbildade i Säker Vatten  och Heta Arbeten. Våra värmepumpstekniker har specialkompetens för kylanläggningar.

Vi erbjuder allt du behöver inom rörmokeri! 

Med vårt strategiska läge når vi effektivt ut till inte mindre än elva kommuner med dess tätorter inom 4,5 mils radie.

Läs mer om oss i våran Jubilemstidning: